Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania twórczego i logicznego myślenia uczniów. Opisuje klasyfikację zadań tekstowych, z którymi mamy do czynienia w edukacji wczesnoszkolnej oraz metody ich rozwiązywania.