Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania twórczego i logicznego myślenia uczniów. Opisuje klasyfikację zadań tekstowych, z którymi mamy do czynienia w edukacji wczesnoszkolnej oraz metody ich rozwiązywania.

 

Kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą napisać własny program nauczania.

Materiały pomocnicze do kursu doskonalącego dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej