Kurs przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i innych zainteresowanych.

Prowadzony metodą e-learningową na platformie MOODLE pod adresem www.wcies.waw.pl (praca indywidualna on-line)

Termin: 1.04.2020-30.06.2020 

Warunek zaliczenia: aktywny udział.

ZAPISY od 28 marca 2020 r. na sieć!!!

ZAPRASZAM !!!