Kurs przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i innych zainteresowanych.

Prowadzony metodą e-learningową na platformie MOODLE pod adresem www.wcies.waw.pl (praca indywidualna on-line)

Termin: 2.10.2020-23.01.2021

Warunek zaliczenia: aktywny udział.

ZAPISY od 24 IX 2020 r.

ZAPRASZAM !!!