Kursy testowe doradców

Kurs „Łacina w szkole i życiu codziennym” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać łacinę od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego. Zawiera wiele tekstów źródłowych oraz łacińskie przysłowia i maksymy. Umożliwia opanowanie około 1500 najczęściej występujących w tekstach starożytnych słów, wyrażeń i zwrotów. Wprowadzane w kursie słownictwo dotyczy zarówno życia codziennego Rzymian, np. domu czy rodziny, jak i społecznego, np. na temat państwa, prawa, religii. Na kursie uczestnicy nie tylko poznają podstawy języka, lecz także będą mieli okazję wyśledzić jego obecność w polszczyźnie i językach obcych m.in. w najnowszej technologii, w medycynie, w europejskiej kulturze, w polskiej historii, warszawskiej przestrzeni miejskiej.  Poznają także aspekty starożytnej i nowożytnej sztuki, kultury i nauki, początki państwa rzymskiego i jego rozwój, bogów rzymskich i ich świątynie, wybrane rzymskie święta, dom rzymski i życie rodziny rzymskiej, rolę łaciny w rozwoju cywilizacyjnym Europy.