- Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
- Poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.
- Omawianie dobrych praktyk terapeutycznych.
- Wzbogacanie wiedzy uczestników forum.
- Holistyczne spojrzenie na dziecko z uwzględnieniem doświadczeń różnych specjalistów uczestniczących w forum.