Quiz dla osób, które chcą poznać aplikacje internetowe umożliwiające stworzenie i wykorzystanie w trakcie lekcji szybkich quizów/testów.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, którzy chcących nauczyć się tworzyć własne zasoby w sieci, pomoce dydaktyczne i prowadzić zajęcia lekcyjne z ich zastosowaniem.

 

Kurs blended learning dla terapetów  o stażu pracy 0-3 lata

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i pracowników administracji placówek oświatowych, którzy wykorzystują arkusz kalkulacyjny w swojej pracy i chcą udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

Kurs dla doradców metodycznych