Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, którzy chcą przygotować własne zasoby  - film w aplikacji Konvio i prowadzić zajęcia lekcyjne z jego wykorzystaniem.

Quiz dla osób, które chcą poznać aplikacje internetowe umożliwiające stworzenie i wykorzystanie w trakcie lekcji szybkich quizów/testów.

Kurs blended learning dla terapetów  o stażu pracy 0-3 lata

Kurs dla doradców metodycznych