Internet jest nieodłącznym elementem ich życia społecznego, codziennych aktywności i rozrywki coraz młodszych ludzi. Trudno wyobrazić sobie nastolatka, który potrafiłby obejść się bez nowych technologii. O młodych ludziach często mówi się jako o „cyfrowych tubylcach”, podczas gdy ich rodzice należą do grona „cyfrowych imigrantów”.  Młodsze pokolenie traktuje internet i media jako coś oczywistego.

Co robią młodzi w Internecie?

  • oglądają klipy wideo i filmy  - czy wiemy, jakie?
  • rozmawiają za pośrednictwem komunikatorów – czy wiemy z kim? Czy same dzieciaki to wiedzą?
  • korzystają z portali społecznościowych – czy jednak potrafią to robić w bezpieczny sposób?
  • wykorzystują internet do odrabiania lekcji – czy wiemy, w jaki sposób?
  • grają w gry – hmm… czy wiemy, jaki wpływ mają gry na dziecko?

Nie chcę straszyć, Internet i technologia ułatwiają życie, mogą rozwijać, pomagają zdobywać wiedzę i umiejętności. Jednak niosą za sobą również zagrożenia. Rolą dorosłych – rodziców i nauczycieli jest chronić dzieci i młodzież przed negatywnym wpływem mediów. I to wcale nie jest łatwe.

Kurs, mam nadziej, pomoże rodzicom i nauczycielom bardziej świadomie współdziałać z dziećmi i nastolatkami w korzystaniu z technologii, oceniać sytuacje i reagować na nie adekwatnie do potrzeb i stopnia zagrożenia.