Kurs przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Cz.1- spotkanie w pracowni komputerowej SP nr 68, ul.Or-Ota 5 (Żoliborz), 18.09.2017 godz.15-16.30 Cz. 2- prowadzona metodą e-learningową na platformie MOODLE pod adresem www.wcies.waw.pl (praca indywidualna on-line) 18.10.2017-20.06.2018 Warunek zaliczenia: 80% aktywności.

ZAPISY do 18.10 na sieć!!!

ZAPRASZAM 

Sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych.