Kurs "Nowoczesne metody nauczania" przeznaczony jest dla młodych stażem i duchem nauczycieli religii, którzy poszukują nowatorskich metod i form nauczania, aby ich praca była bardziej efektywna.


Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy:

marzanna.dubinska@wcies.edu.pl

 

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania twórczego i logicznego myślenia uczniów. Opisuje klasyfikację zadań tekstowych, z którymi mamy do czynienia w edukacji wczesnoszkolnej oraz metody ich rozwiązywania.

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli świetlic, którzy  chcą prowadzić edukację varsavianistyczną swoich uczniów. 

Kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą napisać własny program nauczania.

Materiały pomocnicze do kursu doskonalącego dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej