Kurs  Metody nauczania przeznaczony jest dla młodych stażem i duchem nauczycieli religii, którzy poszukują nowatorskich metod i form nauczania, aby ich praca była bardziej efektywna.

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy:

marzanna.dubinska@wcies.edu.pl

 

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ma na celu wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie rozwijania twórczego i logicznego myślenia uczniów. Opisuje klasyfikację zadań tekstowych, z którymi mamy do czynienia w edukacji wczesnoszkolnej oraz metody ich rozwiązywania.

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli świetlic, którzy  chcą prowadzić edukację varsavianistyczną swoich uczniów. 

Kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą napisać własny program nauczania.

Materiały pomocnicze do kursu doskonalącego dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej

Kurs ma formę e-learningową. W oparciu o wyniki ewaluacji poprzednich szkoleń, odpowiadając na sugestie Uczestników, kurs został zmodyfikowany i wzbogacony o treści, które wzbudzały szczególne zainteresowanie.

Kurs został przygotowany z myślą o nauczycielach pracujących z dziećmi w kl. I-III, którzy chcieliby poznać lub zmienić formy pracy z rodzicami swoich uczniów. Szkolenie nawiązuje do podstawowych zasad skutecznej komunikacji. Będziemy analizować przyczyny trudności występujących w  kontaktach z rodzicami, ale także poszukamy sposobów zapobiegania im.  Treści kursu obejmują organizację  spotkań formalnych (np. wywiadówka) i nieformalnych (np. spotkania integracyjne). Poruszone będą także tematy związane z budowaniem autorytetu nauczyciela w relacjach nauczyciel - uczeń - rodzic.