Kursy testowe doradców

Kurs przeznaczony jest  dla nauczycieli przedszkoli pilotażowych biorących udział w Pilotażu Warszawskiego Modelu Przygotowania Przedszkolnego, którzy rozpoczęli nauczanie języka angielskiego w swoich placówkach.Kurs umożliwi dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami na zajęcia z innymi nauczycielami jak również usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas spotkań stacjonarnych.

Kurs testowy

Nauczyciel:

- będzie znał zalety i wady zadań otwartych i zamkniętych oraz będzie potrafił zadecydować, kiedy i w jaki sposób zadanie można/ należy "zamknąć".

- pozna różne typy zadań zamkniętych stosowanych w testach i na lekcjach,

- określi trafność zadań poprzez dobranie odpowiednich zadań do adekwatnych zapisów  podstawy programowej

- będzie potrafił określić podstawowe parametry zadań zamkniętych i testu (łatwość, rzetelność i trafność)

- będzie odróżniał zadania sprawdzające wiadomości od sprawdzających umiejętności ucznia.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz nauczycieli wspomagających pracujących w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o wiedzę i umiejętności w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.