Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych, którzy chcą poznać i stosować w technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, którzy chcących nauczyć się tworzyć własne zasoby w sieci, pomoce dydaktyczne i prowadzić zajęcia lekcyjne z ich zastosowaniem.

 

Kurs przygotowuje nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do pracy metodą projektu w programie eTwinning.

Kurs blended learning dla terapetów  o stażu pracy 0-3 lata

Kurs dla doradców metodycznych

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli warszawskich szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, którzy chcą tworzyć dla uczniów własne testy interaktywne różnego typu i publikować je tak, aby były dostępne online.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się zainteresowanej grupy.

Proszę pisać na adres: ka.mrowczynska@gmail.com

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli warszawskich szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego i ustawicznego, którzy chcą poznać i stosować w nauczaniu technologie informacyjno-komunikacyjne.

Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu się zainteresowanej grupy.

Proszę pisać na adres: ka.mrowczynska@gmail.com