Materiały pomocnicze do kursu doskonalącego dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej