Kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą napisać własny program nauczania.