Kurs przeznaczony jest dla logopedów, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy o  TIK  i chcą, aby tworzone przez nich materiały były ciekawie i profesjonalnie przygotowane. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest uzyskanie 60% wszystkich punktów.