Kurs przygotowuje nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych do pracy metodą projektu w programie eTwinning.