Jak nauczyć uczniów krytycznego myślenia? Logiki wywodu? Wreszcie - pisania tekstów argumentacyjnych? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w trakcie pracy na kursie. Przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego.