Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół , a także pracowników opieki społecznej, którzy chcieliby uatrakcyjnić naukę swoich podopiecznych. Będzie trwał 5 tygodni - od 28 września do 2 listopada 2018 r. Pozwoli uczestnikom:   wykorzystywać infografikę i blog edukacyjny; tworzyć pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem: Piktochart, Learning Apps, Kahoot, Blogger, Tiki Toki , Quizlet.

Rejestracja poprzez stronę WCIES od 7 września 2018.

Zapraszam