Kurs przeznaczony jest dla doradców zawodowych, którzy chcą poznać i stosować w technologie informacyjno-komunikacyjne.