Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych, którzy chcących nauczyć się tworzyć własne zasoby w sieci, pomoce dydaktyczne i prowadzić zajęcia lekcyjne z ich zastosowaniem.