Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze  szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Ma na celu zapoznanie nauczycieli z różnymi metodami pracy służącymi przygotowaniu uczniów do analizy i interpretacji tekstów kultury - w świetle wymagań podstawy programowej oraz egzaminów maturalnych i po VIII klasie.