Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Może służyć pedagogom, pracownikom pomocy społecznej, nauczycielom bibliotekarzom i zatrudnionym w świetlicach szkolnych. Umieszczony w edukacji humanistycznej może służyć nie tylko humanistom. Trwa 5 tygodni. Pozwoli poznać zastosowanie i zasady tworzenia WebQuestów. Przygotuje do tworzenia własnego narzędzia.

Kolejne edycje możliwe są w  roku szkolnym 2018/19 r.

Zapraszam