Class coursecat is now alias to autoloaded class core_course_category, course_in_list is an alias to core_course_list_element. Class coursecat_sortable_records is deprecated without replacement. Do not include coursecatlib.php
  • line 31 of /lib/coursecatlib.php: call to debugging()
  • line 53 of /theme/academi/renderers/course_renderer.php: call to require_once()
  • line 89 of /course/renderer.php: call to theme_academi_core_course_renderer->coursecat_coursebox()
  • line 72 of /course/info.php: call to core_course_renderer->course_info_box()
Class 'course_in_list' has been renamed for the autoloader and is now deprecated. Please use 'core_course_list_element' instead.
  • line 120 of /lib/classes/component.php: call to debugging()
  • line ? of unknownfile: call to core_component::classloader()
  • line 54 of /theme/academi/renderers/course_renderer.php: call to spl_autoload_call()
  • line 89 of /course/renderer.php: call to theme_academi_core_course_renderer->coursecat_coursebox()
  • line 72 of /course/info.php: call to core_course_renderer->course_info_box()

Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół , a także pracowników opieki społecznej, którzy chcieliby uatrakcyjnić wspomaganie swoich podopiecznych. Może być uzupełnieniem szkoleń "TiK dla humanisty. Aplikacje ułatwiające pracę" lub "TiK dla humanisty. Cyfrowe udogodnienia". Ale można uczestniczyć w nim niezależnie od innych form doskonalenia. Będzie trwał 4 tygodnie. Pozwoli uczestnikom:   zdobyć doświadczenie w wykorzystywaniu następujących narzędzi: PicCollage, Canva, ThingLink oraz PowToon.

Rejestrować należy się poprzez stronę WCIES od 22 kwietnia 2019.

Kurs będzie trwał od 10  maja do 7 czerwca  2019 r.

Zapraszam