Głównym celem kursu będzie zapoznanie z charakterystycznymi utworami różnych dekad stuletniej historii niepodległej Polski, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, przygotowanie do wykorzystania omawianych utworów w trakcie zajęć szkolnych.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy oraz innych zainteresowanych.

Kurs będzie prowadzony w sposób hybrydowy. Odbędą się dwa spotkania stacjonarne, a na platformie e-learningowej zamieszczona będzie część praktyczna.