Class coursecat is now alias to autoloaded class core_course_category, course_in_list is an alias to core_course_list_element. Class coursecat_sortable_records is deprecated without replacement. Do not include coursecatlib.php
  • line 31 of /lib/coursecatlib.php: call to debugging()
  • line 53 of /theme/academi/renderers/course_renderer.php: call to require_once()
  • line 89 of /course/renderer.php: call to theme_academi_core_course_renderer->coursecat_coursebox()
  • line 72 of /course/info.php: call to core_course_renderer->course_info_box()
Class 'course_in_list' has been renamed for the autoloader and is now deprecated. Please use 'core_course_list_element' instead.
  • line 120 of /lib/classes/component.php: call to debugging()
  • line ? of unknownfile: call to core_component::classloader()
  • line 54 of /theme/academi/renderers/course_renderer.php: call to spl_autoload_call()
  • line 89 of /course/renderer.php: call to theme_academi_core_course_renderer->coursecat_coursebox()
  • line 72 of /course/info.php: call to core_course_renderer->course_info_box()

Głównym celem kursu będzie zapoznanie z charakterystycznymi utworami różnych dekad stuletniej historii niepodległej Polski, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, przygotowanie do wykorzystania omawianych utworów w trakcie zajęć szkolnych.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy oraz innych zainteresowanych.

Kurs będzie prowadzony w sposób hybrydowy. Odbędą się dwa spotkania stacjonarne, a na platformie e-learningowej zamieszczona będzie część praktyczna.