Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języków obcych  wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą nauczyć się podstaw pomiaru dydaktycznego, tzn. podstaw prawidłowego konstruowania  sprawdzianów, testów.  W czasie  kursu każdy uczestnik przygotuje pracę kontrolna dla swoich uczniów wraz z całą obudową. 

Kurs dla nauczycieli języków obcych wszystkich typów szkół.

Kurs ma za zadanie:

wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli,

wyposażenie nauczycieli w narzędzia umożliwiające pracę z fragmentem filmu na lekcji,

opracowanie nowych typów zadań jako form tworzenia warsztatu nauczyciela,

wymianę doświadczeń nauczycieli-praktyków.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych, którzy chcą nauczyć się wykorzystywania narzędzi multimedialnych do przygotowywania i prowadzenia zajęć z języków obcych, a także  uatrakcyjnienia zajęć. W czasie  kursu każdy uczestnik przygotuje pakiet materiałów przydatnych na lekcjach, opracowany w programach i aplikacjach multimedialnych. 

                                              Miejsce spotkań ON-LINE dla sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego, którzy chcą public speakingprzygotować swoich uczniów do przemawiania i debatowania w języku angielskim.

Będziemy się tu dzielić doświadczeniami i inspiracjami.

To właśnie tu zaplanujemy warszawski konkurs oratorski.

                                               Znajdziecie tu także ciekawe materiały na zajęcia.

                                               więcej informacji: marcin.stanowski@wcies.edu.pl