Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół , a także pracowników opieki społecznej, którzy chcieliby uatrakcyjnić wspomaganie swoich podopiecznych. Może być kontynuacją wcześniejszych zajęć "TiK dla humanisty. Aplikacje ułatwiające pracę". Ale można uczestniczyć w nim niezależnie od wcześniejszych form doskonalenia. Będzie trwał 5 tygodni. Pozwoli uczestnikom:   zdobyć doświadczenie w wykorzystywaniu następujących narzędzi: Prezi, Padlet, dysk Google, Pinterest.

Kurs (druga edycja w tym roku szkolnym) zacznie się wiosną 2018.

Zapraszam

Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół , a także pracowników opieki społecznej, którzy chcieliby uatrakcyjnić naukę swoich podopiecznych. Będzie trwał 5 tygodni - od 9 lutego do 16 marca 2018 r. Pozwoli uczestnikom:   wykorzystywać infografikę i blog edukacyjny; tworzyć pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem: Piktochart, Learning Apps, Kahoot, Blogger, Tiki Toki , Quizlet.

Rejestracja od 19 stycznia 2018.

Zapraszam

..... czyli jak stworzyć historyczną grę miejską.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół. Celem kursu jest stworzenie scenariusza gry miejskiej o tematyce historycznej przydatnej do realizacji edukacji varsavianistycznej. Kurs e-learningowy

Kurs odbędzie się w roku szkolnym 2014/2015. Zapraszam

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ma na celu zapoznanie nauczycieli z różnymi metodami pracy służącymi przygotowaniu uczniów do analizy i interpretacji tekstów kultury - w świetle wymagań nowej podstawy programowej oraz nowych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.


 

 

 Jak nauczyć uczniów krytycznego myślenia? Logiki wywodu? Wreszcie - pisania tekstów argumentacyjnych? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w trakcie pracy na kursie. Przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego. Najbliższa edycja rozpoczyna się spotkaniem w realu 12 października 2017. Rejestracja już rozpoczęta!

Kurs przeznaczony jest dla zainteresowanych problematyką varsavianistyczną nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów.

Historyk w sieci. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii