Głównym celem kursu będzie zapoznanie z charakterystycznymi utworami różnych dekad stuletniej historii niepodległej Polski, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach, przygotowanie do wykorzystania omawianych utworów w trakcie zajęć szkolnych.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli muzyki, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy oraz innych zainteresowanych.

Kurs będzie prowadzony w sposób hybrydowy. Odbędą się dwa spotkania stacjonarne, a na platformie e-learningowej zamieszczona będzie część praktyczna. 

Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół , a także pracowników opieki społecznej, którzy chcieliby uatrakcyjnić wspomaganie swoich podopiecznych. Może być uzupełnieniem szkoleń "TiK dla humanisty. Aplikacje ułatwiające pracę" lub "TiK dla humanisty. Grafika ułatwiająca uczenie". Ale można uczestniczyć w nim niezależnie od innych form doskonalenia. Będzie trwał 5 tygodni. Pozwoli uczestnikom:   zdobyć doświadczenie w wykorzystywaniu następujących narzędzi: dysk Google, Prezi, Padlet, Pinterest, mapy mentalne, Auto Draw. Rejestrować należy się poprzez stronę WCIES od 8 marca 2019.

Kurs będzie trwał od 29 marca do 3 maja 2019 r.

Zapraszam

Kurs  przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół , a także pracowników opieki społecznej, którzy chcieliby uatrakcyjnić naukę swoich podopiecznych. Będzie trwał 5 tygodni - od 28 września do 2 listopada 2018 r. Pozwoli uczestnikom:   wykorzystywać infografikę i blog edukacyjny; tworzyć pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem: Piktochart, Learning Apps, Kahoot, Blogger, Tiki Toki , Quizlet.

Rejestracja poprzez stronę WCIES od 7 września 2018.

Zapraszam

..... czyli jak stworzyć historyczną grę miejską.

Kurs przeznaczony dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół. Celem kursu jest stworzenie scenariusza gry miejskiej o tematyce historycznej przydatnej do realizacji edukacji varsavianistycznej. Kurs e-learningowy

Kurs odbędzie się w roku szkolnym 2014/2015. Zapraszam

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze  szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Ma na celu zapoznanie nauczycieli z różnymi metodami pracy służącymi przygotowaniu uczniów do analizy i interpretacji tekstów kultury - w świetle wymagań podstawy programowej oraz egzaminów maturalnych i po VIII klasie.


 

 

 Jak nauczyć uczniów krytycznego myślenia? Logiki wywodu? Wreszcie - pisania tekstów argumentacyjnych? Na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w trakcie pracy na kursie. Przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego.

Kurs przeznaczony jest dla zainteresowanych problematyką varsavianistyczną nauczycieli wszystkich typów szkół i przedmiotów.

Historyk w sieci. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii

 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół. Może służyć pedagogom, pracownikom pomocy społecznej, nauczycielom bibliotekarzom i zatrudnionym w świetlicach szkolnych. Umieszczony w edukacji humanistycznej może służyć nie tylko humanistom. Trwa 5 tygodni. Pozwoli poznać zastosowanie i zasady tworzenia WebQuestów. Przygotuje do tworzenia własnego narzędzia.

Kolejne edycje możliwe są w  roku szkolnym 2018/19 r.

Zapraszam