• Zapoznanie uczestników z matematycznymi umiejętnościami ucznia wymaganymi fizyce.
  • Zapoznanie uczestników z matematycznymi umiejętnościami ucznia wymaganymi chemii.
  • Zapoznanie uczestników z matematycznymi umiejętnościami ucznia wymaganymi geografii.
  • Zapoznanie uczestników z zastosowaniem matematyki w ekonomii.
  • Przedstawienie metody pracy metodą projektu. Opracowanie regulaminu. kontraktu i harmonogramu projektu.
  • Opracowanie zestawu umiejętności matematycznych potrzebnych uczniowi do realizacji projektu. Opracowanie materiałów do wykorzystania przez ucznia w czasie realizacji projektu. Opracowanie zasad oceniania projektu.
  • Wzięcie udziału w konkursie prac uczniów – wymiana doświadczeń.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki, którzy chcą poznać i stosować w nauczaniu program GeoGebra.

Nauczanie geometrii przestrzennej z innowacyjnym programem Google SketchUp

Kurs przeznaczony dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach naucznia.

Cel kursu:

Przygotowanie nauczyciela do pracy z uczniem z dysfunkcjami, słaba motywacją i zaległościami w nauce.

Kurs składa się z trzech modułów  stacjonarnych i blendend learning.